Wybierz językWybierz język

Wsparcie

Jak wesprzeć fundację?

Tutuł przelewu powinien zawierać słowo "darowizna".

Bank Zachodni WBK
PLN 28 1090 1362 0000 0001 1737 8893
EUR 18 1090 1362 0000 0001 1737 9364
IBAN PL <numer_konta>
SWIFT WBKPPLPP

FUNDACJA DHARMA
          MOVIE PROJECTS

Adres
ul. Ożarowska  65 / 67
01-408 Warszawa

NIP 5272671596
REGON 145223667